Valitse alue:    ja aihe:            In English

Suomi - Elinkeinoelämä

Yleistä
Yritystieto ja etujärjestöt
Tutkimus ja tuotekehitys
Rahoitus, vakuutus ja verotus
Työelämä
Lainsäädäntö
Kansainvälinen kauppa ja tulli
Liikenne ja viestintä

Suomi - Elinkeinoelämä - Yleistä

AdmiNet - Suomi
Linkkejä Suomen hallinnollisiin ja yleisiin palveluihin. English.

Estoniasamlingen - Estonia-tietokanta
Ruotsalaisen organisaation, Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF), kokoama tietokanta Estonia-aluksen onnettomuudesta. Svenska - Swedish.

Europa
Euroopan Unionin portaali. Suomi.

Fennica.net - Suomi internetissä
Internet-hakemistosta löytyy tietoa aiheittain ja alueittain luokiteltuna. Jokaisella kaupungilla, kunnalla sekä maakunnalla on oma Fennica.Net-sivusto. Suomi.

Finlex
Valtion säädöstietopankki. Suomi - Svenska - English

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Sivuilla esitellään ministeriön toiminta ja lisäksi niiltä löytyvät myös kattavat linkit yrityspalveluihin. Suomi - Svenska - English.

STUK - Säteilyturvakeskus
Säteilyturvakeskus toimii säteily- ja ydinturvallisuusalan viranomaisena ja asiantuntijana Suomessa. Lähialueyhteistyötä erityisesti Venäjän kanssa. Suomi - Svenska - English.

Suomen eduskunta
Tietoa Suomen eduskunnasta. Suomi - Svenska - English - Français

Suomi.fi -portaali
Linkkejä erilaisiin julkishallinnon organisaatioihin ja palveluihin. Suomi - Svenska - English.

Tilastokeskus
Tilastokeskus tuottaa kolme neljännestä Suomen virallisista tilastoista. Suomi - Svenska - English

Valtioneuvosto
Tietoa suomen hallitusmuodosta ja -järjestelmästä. Suomi - Svenska - English

Virtual Finland
Suomen ulkoasiainministeriön ylläpitämä laaja tietokanta Suomesta ja suomalaisista. Suomi - Svenska - English.


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Yritystieto ja etujärjestöt

Baltic Sea Chambers of Commerce Association
Itämeren alueen kauppakamarin kotisivu. English

Culminatum - oikopolku osaamiseen
Oikopolku osaamiseen on Uudenmaan osaamiskeskuksen (Culminatum) kokoama tietopalvelu, jonka kautta löydät toimintansa alkuvaiheessa oleville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille suunnattuja palveluja. Suomi - English.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. Tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluita. Edunvalvonnan lisäksi suhdanne- ja talousjulkaisutoimintaa. Suomi - Svenska - English.

Elinkeinoelämän Valtuuskunta
EVA on suomalaisen elinkeinoelämän perustama järjestö, joka on luotu suomalaisen elinkeinoelämän eri alojen yhteiseksi organisaatioksi. Useimmista muista elinkeinoelämän järjestöistä EVA eroaa siinä, että se ei ole varsinainen etujärjestö. Suomi - Svenska - English.

Fennica
Fennican yrityshakemisto, josta mahdollisuus saada tietoja aiheittain ja alueittain. Suomi

Finpro
Finpro on entinen Suomen ulkomaankauppaliitto. Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Suomi - English.

Helsingin arvopaperipörssi
Tietoja suomalaisista pörssiyhtiöistä. Suomi - English

Infopankki
Maahanmuuttajille ja paluumuuttajille tärkeää perustietoa yhteiskunnan toiminnasta ja mahdollisuuksista Suomessa. Viranomais- ja järjestötietoutta, hakusanapalvelu. Infopankki toimii 15 eri kielellä. Suomi - Svenska - Eesti keel - English.

Inoa Yrityshaku
Inoa Yrityshausta löytyy maksutta ja ilman rekisteröitymistä yli 200.000 yrityksen ja julkisen sektorin toimipaikan yhteystiedot, toimiala- ja tuotetiedot, taloustiedot ja vastuuhenkilöt. Finnish.

Itämeri-instituutti
Suomen Itämeri-instituutti on itsenäinen organisaatio, jonka tehtävä on edistää Itämeren alueen yhteistyötä toteuttamalla projekteja ja hankkeita yhteistyössä muiden Itämeren alueen toimijoiden kanssa. Finnish - English.

Kauppakorkeakoulun kirjasto
Tietoa kauppakorkeakoulun kirjaston palveluista, kokoelmista ja tuotteista. Kauppakorkeakoulun kirjasto on maan laajin yrittäjyystutkimuksen tietopalvelukeskus. Suomi - English

Kaupunki-info
Yli 200 000 suomalaisen yrityksen yhteystiedot ja tietoa palveluista. Yrityksen sijainnista saa halutessaan kartan. Finnish - Swedish.

Keltaiset sivut
Mahdollisuus hakea yrityksiä alueittain, toimialoittain tai aiheryhmien perusteella. Suomi

Keskuskauppakamari
Suomen keskuskauppakamarin kotisivu. Suomi - Svenska - English

Pan-Eurooppa Instituutti
Euroopan unionin ja integraation, Venäjän, Itä-Euroopan maiden ja Itämeren alueen tutkimus- koulutus- ja tietopalvelukeskus. Eurooppa-tietokeskus on Euroopan unionin tallekirjasto ja saa EU:n vapaakappalejakelun piirissä olevat julkaisut. Suomi - English. (Katso myös WWW-Valpuri).

Pk-yrityksen riskienhallinta
Asiantuntijoiden suunnittelema sivusto, jonka avulla voi perehtyä riskienhallintaan, tehdä yrityksen riskianalyysit tietokoneella ja etsiä ulkopuolista apua riskienhallinnan tueksi. Suomi - English.

Rusgate.com
Tietoa Venäjän markkinoista, taloudesta ja yhteiskunnasta sekä yhteystietoja eri Venäjä-toimijoihin. Rusgate.com-palvelun ovat toteuttaneet Kaakkois-Suomen Osaamiskeskus ja Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. Suomi - Finnish.

Suomen yrittäjät
Yrittäjien etujärjestö, joka tarjoaa koulutusta ja neuvontaa edunvalvonnan lisäksi. Suomi - Svenska - English

Talodellinen Tiedotustoimisto
Taloudellinen tiedotustoimisto - TAT ryhmä - edistää teollisuuden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä vaikuttamalla teollisuuden kannalta keskeisiin kohderyhmiin viestinnän ja koulutuksen keinoin. Suomi - English.

Teknillisen korkeakoulun kirjasto
Suomen teknillinen keskuskirjasto. Suomi - English

Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri
Laaja luettelo eri aloilla toimivien suomalaisyritysten yhteystietoja. Suomi - Svenska - English.

Työvoima ja elinkeinokeskukset
Tarjoavat keskitetysti palveluita KTM:n yrityspalvelulta, työvoima- ja maaseutuelinkeinopiirien toimistoilta, Tekesiltä, Valtion takuukeskukselta ja Suomen Ulkomaankauppaliiton alueyksiköiltä. Suomi - Svenska - English

Ulkoministeriön Eurooppa-tiedotus
Eurooppa-tiedotus tarjoaa tietoa, neuvontaa ja materiaalia EU-tiedon alueelta. Suomi - Svenska - English - Français

Webinfo
Mahdollisuus etsiä suomalaisia kotisivuja yritysten, tuotteiden tai palveluiden avulla. Suomi

World Trade Center Helsinki
World Trade Centerin Helsingin palvelupisteen kotisivu. English

Yritystele
Tietokanta suomalaisista yrityksistä, jotka käyvät kauppaa muiden yritysten kanssa. Suomi

YTJ - Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen ilmoittamisen näille viranomaisille yhdellä yhteisellä ilmoituksella. Suomi - Swedish - English.


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Tutkimus ja tuotekehitys

Design Forum Finland
Muotoilualan tietoutta Suomesta. Suomi - English

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Sivuilla taloustietoa Suomesta. Suomi - English

Esomar - Suomi
Kansainvälinen markkinointitutkimusliitto. English

Keksintösäätiö
Keksintösäätiö neuvoo, avustaa ja rahoittaa keksintötoimintaa. Lisäksi säätiö hakee kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja lisensointipartnereita. Suomi - English

Kuluttajatutkimuskeskus
Kuluttajatutkimuskeskus tutkii kotitalouksien toimintaa ja kuluttajakäyttäytymistä, kulutustavaroiden ja palvelujen laatua, markkinoita ja yhteiskunnan muutoksia. Kuluttajatutkimuskeskus välittää kuluttajatutkimustietoa KULTU-tietokantojen välityksellä. Suomi - Svenska - English.

Teknologian kehittämiskeskus
Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Suomi - Svenska - English

Valtion teknillinen tutkimuskeskus
VTT suorittaa tutkimus-, kehitys- ja testaustehtäviä. Suomi - English


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Rahoitus, vakuutus ja verotus

Finnfund
Finnfund rahoittaa kehittyvissä maissa tapahtuvia projekteja. Suomi - English.

Finnvera Oyj
Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, joka riskirahoituspalveluja tarjoamalla kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä vientiä ja kansainvälistymistä. Finnvera Oyj on kokonaan Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka on muodostettu yhdistämällä Keran ja Takuukeskuksen toiminnot. Suomi - Svenska - English.

HTM-tilintarkastajat ry
Tietoja jäsenistä ja palveluista. Suomi

Invest in Finland
Kauppa- ja teollisuusministeriön yritys, joka rahoittaa ulkomaisten yritysten sijoitustoimintaa. English

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Monipuolista tietoutta yrittäjyydestä, vienninedistämisestä, markkinoinnista jne. Suomi - Svenska - English.

Keskuskauppakamarin tilintarkastusyksikkö
Luettelo KHT-tilintarkastajista. Suomi

Kirjanpitotoimistojen liitto
Luettelo liiton jäsenistä. Suomi

Pkt-säätiön
Pkt-säätiö tukee pk-yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä kehittämällä ja tuottamalla erilaisia asiantuntijapalveluita. Suomi - Svenska - English.

Pohjoismaiden Projektivientirahasto - nopef
Nopef myöntää pohjoismaisille yrityksille korotonta lainaa ja tukea kansainvälistymis- ja projektivientihankkeiden valmistelukustannuksiin EU- ja Efta-maiden ulkopuolella. Suomi - Svenska - English.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SITRA tekee pääomasijoituksia kotimaisiin ja kansainvälisiin teknologiayrityksiin. Suomi - Svenska - English

Suomen Pankki
Suomen Pankin kotisivuilla kerrotaan pankin toiminnasta, historiasta, julkaisuista ja palveluista sekä esitellään Suomen talouden tilastoja. Suomi - Svenska - English

Suomen Pankkiyhdistys
Tietoja yhdistyksen jäsenistä ja pankkien toiminnasta. Suomi

Verohallinto
Verohallinnon sivuilla saatavissa tietoa verotuksesta Suomessa ja lisäksi tietoa alueellisista viranomaisista. Suomi - Svenska - English

Veroinfo
Laaja verotus- ja kirjanpitotiedon tietokanta. Suomi - Svenska - English.


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Työelämä

Eläketurvakeskus
Eläketurvakeskus palvelee työeläkkeistä tietoa tarvitsevia palkansaajia, yrittäjiä, työnantajia ja viranomaisia. Suomi - Svenska - English

Kela
Tietoa eläkkeistä ja työttömyysturvasta. Suomi - Svenska - English.

Suomalainen työsuojelun tietopankki
Tietopankista löydät tietoa viranomaisista, tutkimuslaitoksista ja muista organisaatioista. Palvelu on osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkostoa. Suomi - Svenska - English.

Työministeriö
Tietoa työvoimahallinnon palveluista ja kansainvälisistä asioista. Työpaikkatietojen katselu. Suomi - Svenska - English.

Työsuojelupiirit
Monipuolista asiaa työsuojelusta. Alueellisten työsuojelupiirien yhteystiedot. Suomi - Svenska - English.

Työterveyslaitos
Kotimaisten tietojen lisäksi mahdollisuus saada tietoa muiden maiden työterveysasioista. Suomi - Svenska - English.

Työturvallisuuskeskus
Työturvallisuuskeskus välittää tietoa eri alojen työsuojelusta ja työyhteisöjen kehittämisestä. Suomi - Svenska - English.


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Lainsäädäntö

Eduskunta
Eduskunnan pääsivuilla tietoa toimielimistä, kansanedustajista ja asioiden käsittelystä. Myös valtiopäiväasiakirjat haettavissa. Suomi - Svenska - English - en francais.

Makupalat - lainsäädäntö
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ylläpitämän linkkikirjaston lakilinkkikokoelma. Suomi

Oikeusministeriö
Yhteys valtion säädöstietopankkiin ja valmistelun alla oleviin hankkeisiin. Suomi - Svenska - English

Suomen asianajajaliitto
Tietoa suomalaisista asianajotoimistoista. Suomi - Svenska - English

Suomen Sähköinen Säädöskokoelma
Tiedot Suomen säädöskokoelmasta. Suomi - Svenska - English.

Valtion säädöstietopankki - Finlex
Tietoa Suomen lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä, säädöskäännöksistä, viranomaisnormeista ja valtiosopimuksista. Suomi - Svenska - English.


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Kansainvälinen kauppa ja tulli

Finnair
Tietoa lentorahtiliikenteestä. Suomi - Svenska - English.

Liikenne- ja viestintäministeriö
Tietoa liikenteestä ja kuljetuksista Suomessa. Suomi - Svenska - English.

Logistiikka osto-opas - Blue Book
Logistiikka-alan tuotteiden ja palveluiden maksuton osto-opas verkossa. Valitse Maksuttomat palvelut -valikosta Logistiikka osto-opas. Suomi - English.

SeaCompanion World Index - Finland
Sivuilla paljon linkkejä merenkulkualan yrityksiin ja yhdistyksiin. English

Shortsea Promotion Centre Finland
Shortsea Promotion Centre(SPC) Finland on valtakunnallinen keskus, joka tukee lähimerenkulun edistämistä tiedotuksen ja tutkimuksen avulla, sekä yhteistyöllä sidosryhmien kanssa päätöksentekoon vaikuttaen. Suomi - English.

Suomen Huolintaliikkeiden Liitto
Suomen Huolintaliikkeiden Liitto on Suomessa toimivien huolintayritysten etujärjestö. Suomi - Svenska - English.

Suomen kuorma-autoliitto
Tietoa kuorma-autoliikenteestä yleensä ja alueyhdistysten yhteystiedot. Suomi - Svenska -English

Suomen Satamaliitto
Suomen Satamaliiton jäsensatamien yhteystiedot, tietoa satamien turvajärjestelyistä sekä ympäristö- ym viranomaismääräyksistä. Jäsensatamien kuukausi- ja vuositilastoja. Suomi - Svenska - English.

Suomen standardisoimisliitto
Tietoa standardisoinnista, sertifioinnista ja ympäristömerkeistä. Suomi - Svenska - English

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Valtion ympäristöhallinnon sivustot palvelevat kaikkia ympäristö-, lupa- ja asumisasioista kiinnostuneita asiakkaita. Suomi - Svenska - English.

Tullihallitus
Suomen tullin WWW-tietopalvelu. Suomi - Svenska - English.

Vakuutusyhtiöiden keskusliitto
Yhteystiedot liiton jäsenistä. Suomi - Svenska - English

VR Cargo
Tietoa Valtion rautateiden tavarakuljetuksista. Suomi - English


sivun alkuun


Suomi - Elinkeinoelämä - Liikenne ja viestintä


sivun alkuun